Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Światowy Dzień Chorego

  W rocznicę ukazania się Matki Bożej w Lordes – 11 lutego, obchodziliśmy w naszym Domu kolejny już Światowy Dzień Chorego. Tradycją stała się uroczysta oprawa tego święta. Zebraliśmy się w naszej kaplicy na liturgii, którą sprawował Ojciec Grzegorz, w koncelebrze z Ojcem Dezyderiuszem i Księdzem Kapelanem. Każdy z obecnych na Mszy Świętej mógł przyjąć Sakrament Chorych. To przeżycie umacnia człowieka – zwłaszcza chorego – dodaje mu sił w pokonywaniu trudności, cierpienia i własnych słabości.
 Msza Święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem dla zgromadzonych w kaplicy, a wszyscy, którzy nie mogli tam przybyć otrzymali takie błogosławieństwo w swoich pokojach. Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci. Pokrzepieni i radośni przystąpimy do dalszych zmagań z wszelkimi czekającymi nas zdarzeniami, bo przecież Pan jest z nami.

AGNIESZKA NADLEWSKA