Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Światowy Dzień Chorego

Każdemu człowiekowi, zarówno temu cierpiącemu, jak i temu, który w cierpieniu niesie pomoc, Bóg stawia konkretne zadanie do wypełnienia. Starajmy się pomimo wszelkich przeciwności, odczytywać i wypełniać te słowa, w których Bóg objawia swą moc i miłosierdzie.

S. EWA POLLUS