Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poniżej prezentujemy historyczne wydarzenia związane z Zespołem Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu. Nie są to bieżące wydarzenia.

rok 1933

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Wielenia w roku 1933 – w tym czasie rozpoczęły swoją posługę w Zakładzie Św. Józefa biorąc pod opiekę ludzi potrzebujących.

16 września

Zakupienie majątku Ostrowo w Wieleniu od Towarzystwa Kolejowego w Warszawie

21 listopada

Przybycie pierwszych pensjonariuszy z Warszawy (po upływie sześciu miesięcy Zakład miał 700 mieszkańców)

rok 1934

1 lipca

Poświęcenie kaplicy znajdującej się na terenie Zakładu

rok 1935

19 marca

Otwarcie świetlicy dla mieszkańców Zakładu

rok 1936

Rozbudowa zaplecza gospodarczego Zakładu

rok 1939

1 września

Wybuch II wojny światowej. W wyniku wysadzenia pobliskiego mostu część budynków Zakładu została uszkodzona

rok 1940

6 grudnia

Ewakuacja mieszkańców Zakładu do Warszawy

rok 1945

20 kwietnia

Powrót ocalałych mieszkańców do Zakładu w Wieleniu, który ocalał dzięki pracy Sióstr pozostałych na miejscu przez okres okupacji

rok 1952

sierpień

Powstaje obok Zakładu Opieki dla Dorosłych – Zakład dla Nieuleczalnie Chorych

rok 1998

14 kwietnia

Z okazji 650-lecia miasta oraz 890-lecia grodu Wieleń, Rada Miejska w Wieleniu przyznała Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi w Wieleniu tytuł: “Zasłużone dla miasta i gminy Wieleń”

rok 2001

15 marca

Dyrekcja dokonała przekształcenia placówki z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podległego Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Dom Pomocy Społecznej

rok 2003

16 września

W 70 rocznicę zakupu Domu Zakonnego – pierwszy audit wewnętrzny.

21 października

Nadanie certyfikatu systemu jakości ISO.

14 listopada

Wręczenie certyfikatu systemu jakości ISO (podczas konferencji w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie).

rok 2004

9 listopada

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie uhonorowało Dom brązowym medalem pamiątkowym przyznanym za współpracę oraz za zaangażowanie i stałe doskonalenie, poprzez propagowanie idei jakości i jej realizację podczas wdrażania systemów zarządzania, szkolenia pracowników, certyfikacje i uzyskiwanie znaków jakości.

rok 2005

14 marca

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu nadało Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu “Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa”

rok 2006

22-24 października

Dom przystąpił do auditu odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. W wyniku tego auditu Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, otrzymał kolejny raz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie działań opiekuńczo-terapeutycznych, medyczno-rehabilitacyjnych i bytowych oraz Certyfikat IQNet. Certyfikaty zostały wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, a ich okres ważności określono od 23.11.2006 roku do 22.11.2009 roku.

27 grudnia

Wojewoda Wielkopolski wydaje decyzję na czas nieokreślony – zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jako Zespołu Domów: dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób niepełnosprawnych fizycznie i dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

rok 2007

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, uroczyście obchodziło w Wieleniu 150-lecie swojego istnienia

rok 2009

11 października

Na placu Św. Piotra w Rzymie, odbyła się uroczystość kanonizacyjna Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jego Świętobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI włączył do grona świętych Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – apostoła pokoju i zgody narodowej, opiekuna sierot, ubogich, zesłańców, czciciela Matki Najświętszej, tercjarza franciszkańskiego

18-20 listopada

Dom przystąpił do auditu odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o nową normę PN-EN ISO 9001:2009

1 grudnia

Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji – Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, podjął decyzję o przyznaniu, po raz trzeci, certyfikatu dla DPS RM w Wieleniu na kolejne trzy lata

rok 2010

Została zmieniona nazwa placówki z Dom Pomocy Społecznej na Zespół Domów Pomocy Społecznej

rok 2013

22 września

Nasz Dom uroczyście obchodził 80 – lecie istnienia i pracy na rzecz potrzebujących

rok 2016

W Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. 22 lipca – gościliśmy w naszym Domu liczną grupę młodych pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych. W drodze na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zatrzymali się w naszej gminie

rok 2018

17 czerwca

W naszym mieście odbyły się III Targi Produktu Lokalnego „Z natury najlepsze”, podczas których z rąk Pani Burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk Nagrodę “Drzewo” Burmistrza Wielenia dla Przedsiębiorcy Roku, kategoria – „EKSTRA” odebrała Dyrekcja naszego Domu – Siostra Dyrektor Ewa Pollus i Zastępca Dyrektora Siostra Barbara Borowiak.

Uczesticzymy w obchodach 1050 lat pierwszego na ziemiach polskich, Biskupstwa Poznańskiego. W tym roku obchodzimy też 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

rok 2019

8 stycznia

8 stycznia 2019 roku to dzień, w którym Mieszkańcom naszego Domu w sercach zagrała muzyka. Dzięki uprzejmości Siostry Przełożonej w godzinach przedpołudniowych, w Kaplicy Domu odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu znanej poznańskiej artystki i piosenkarki – Pani Danuty Mizgalskiej.

16 kwietnia

16 kwietnia, Mieszkańcy Domu wraz z opiekunami wybrali się do kina, aby obejrzeć film fabularny pt: ”Miłość i miłosierdzie”. Film ten, to dokument mówiący o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej, ogłoszonej Świętą przez Papieża Jana Pawła II.

7 czerwca

Sam budynek kaplicy jest już bardzo stary i właśnie nadeszła chwila jego remontu. To ogromne wyzwanie, bowiem konstrukcje stanowiące jego podstawę wymagają szczególnego traktowania, a to wielka odpowiedzialność dla tych, którzy będą wykonywali wszelkie prace tak konserwatorskie, jak i remontowe.

25 sierpnia

Dzięki opatrzności Bożej i opiece Matki Najświętszej po raz kolejny mogliśmy spotkać się z bliskimi na XI już Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Dyrekcję Domu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

16 września

16 września Mieszkanki naszego Domu wraz z opiekunkami pojechały do Poznania, aby tam uczestniczyć w Wielkopolskiej Gali XVII edycji Konkursu Plastycznego PFRON – „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

20 września

Od 18 do 20 września, uczestniczyłyśmy w Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która odbyła się w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w Toruniu. Tegoroczna konferencja dotyczyła tematu demencji, Alzheimera i innych chorób otępiennych.

rok 2020

31 sierpnia

Dziś pragnę podziękować tą drogą Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, która w trosce o komfort naszych schorowanych podopiecznych przekazała środki na zakup specjalistycznych łóżek.

23 września

Zespół Domów Pomocy Społecznej jest częścią społeczności lokalnej Wielenia. W sobotę 19 sierpnia uroczyście otwarto zmodernizowane Nowe Miasto.

17 listopada

Realizacja projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

19 grudnia

Obchodzimy Boże Narodzenie.

rok 2021

29 marca

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Pan Prezydent odznaczył między innymi nasze dwie Siostry. Pośmiertnie Matkę Matyldę Getter Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za ratowanie żydowskich dzieci, a za badanie i upamiętnianie tego, S. Antoniettę Frącek – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9 czerwca

W pierwszą sobotę czerwca gościliśmy u nas nowo wyświęconych Kapłanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu – Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach. Ojciec Paweł i Ojciec Ignacy, odprawili w naszej kaplicy swoją pierwszą, uroczystą Mszę Świętą.

9 lipca

25 maja 1550 w miejscowości Bucchianico w Abruzji, w rodzinie szlacheckiej, urodził się Święty dzisiaj Kamil de Lellis, którego wspomnienie – 14 lipca – obchodziliśmy.

20 lipca

W sobotę – 17 lipca, mieliśmy okazję do wzięcia udziału w odbywających się od kilku lat „Dniach Wielenia”, a co się z tym wiąże, w V Targach Produktu Lokalnego. Wszystko działo się na odnowionym Nowym Mieście.

20 sierpnia

Najpiękniejsze od lat, długo oczekiwane odwiedziny Najsłodszej z Matek już niestety za nami. Jakże szybko minęły te cudowne chwile, kiedy na nas spoglądała. Tak błogo i bezpiecznie, wtuleni w Jej Matczyne, ciepłe ramiona czuliśmy się podczas godzin królowania kopii ikony Matki z Częstochowy w naszej kaplicy.

30 września

Zawody sportowe stały się już tradycją w naszym Domu. W tym roku odbyły się z lekkim opóźnieniem – 30 września, więc już na początku jesieni. Wydarzenie to promuje wśród naszych Domowników ideę zdrowego stylu życia, ale także sportowej rywalizacji.

20 grudnia

W grudniu został u nas przeprowadzony przez PCBC w Warszawie, dziewiętnasty już audyt nadzoru i jednocześnie siódmy odnowienia.

rok 2022

Rok Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Cały rok 2022 przebiegał pod znakiem dwusetnej rocznicy urodzin Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Z tej okazji mieliśmy okazję uczestniczyć m.in w następujących wydarzeniach:

  • Koncert pt. “Mówiono o nim, że przegrał” odbywający się w wieleńskim kościele pw. Michała Archanioła
  • Uroczystości w Archikatedrze w Poznaniu
  • Wydarzenia w kościele św. Augustyna i w Domu Generalnym w Warszawie
  • Otwarciu Wielkopolskiego Szlaku Św. Zygmunta Felińskiego biegnącego od podpoznańskich Komornik do Rogalina

100. urodziny mieszkanek

W roku 2022 mieliśmy okazje świętować setne urodziny dwóch mieszkanek naszego domu. W czerwcu swoje święto obchodziła Pani Irena, a w sierpniu Pani Franciszka.

Wieleńskie uroczystości

Rok 2022 przebiegał także pod znakiem wielu uroczystości mających miejsce na terenie gminy Wieleń.

Wśród tych uroczystości warto wymienić:

  • 20-lecie powstania Zespołu Szkół w Wieleniu
  • Otwarcie Nadnoteckich Bulwarów i Mediateki

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.