Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

rok 1933

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Wielenia w roku 1933 – w tym czasie rozpoczęły swoją posługę w Zakładzie Św. Józefa biorąc pod opiekę ludzi potrzebujących.

16 września

Zakupienie majątku Ostrowo w Wieleniu od Towarzystwa Kolejowego w Warszawie

21 listopada

Przybycie pierwszych pensjonariuszy z Warszawy (po upływie sześciu miesięcy Zakład miał 700 mieszkańców)

rok 1934

1 lipca

Poświęcenie kaplicy znajdującej się na terenie Zakładu

rok 1935

19 marca

Otwarcie świetlicy dla mieszkańców Zakładu

rok 1936

Rozbudowa zaplecza gospodarczego Zakładu

rok 1939

1 września

Wybuch II wojny światowej. W wyniku wysadzenia pobliskiego mostu część budynków Zakładu została uszkodzona

rok 1940

6 grudnia

Ewakuacja mieszkańców Zakładu do Warszawy

rok 1945

20 kwietnia

Powrót ocalałych mieszkańców do Zakładu w Wieleniu, który ocalał dzięki pracy Sióstr pozostałych na miejscu przez okres okupacji

rok 1952

sierpień

Powstaje obok Zakładu Opieki dla Dorosłych – Zakład dla Nieuleczalnie Chorych

rok 1998

14 kwietnia

Z okazji 650-lecia miasta oraz 890-lecia grodu Wieleń, Rada Miejska w Wieleniu przyznała Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi w Wieleniu tytuł: “Zasłużone dla miasta i gminy Wieleń”

rok 2001

15 marca

Dyrekcja dokonała przekształcenia placówki z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podległego Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Dom Pomocy Społecznej

rok 2003

16 września

W 70 rocznicę zakupu Domu Zakonnego – pierwszy audit wewnętrzny.

21 października

Nadanie certyfikatu systemu jakości ISO.

14 listopada

Wręczenie certyfikatu systemu jakości ISO (podczas konferencji w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie).

rok 2004

9 listopada

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie uhonorowało Dom brązowym medalem pamiątkowym przyznanym za współpracę oraz za zaangażowanie i stałe doskonalenie, poprzez propagowanie idei jakości i jej realizację podczas wdrażania systemów zarządzania, szkolenia pracowników, certyfikacje i uzyskiwanie znaków jakości.

rok 2005

14 marca

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu nadało Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu “Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa”

rok 2006

22-24 października

Dom przystąpił do auditu odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. W wyniku tego auditu Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, otrzymał kolejny raz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie działań opiekuńczo-terapeutycznych, medyczno-rehabilitacyjnych i bytowych oraz Certyfikat IQNet. Certyfikaty zostały wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, a ich okres ważności określono od 23.11.2006 roku do 22.11.2009 roku.

27 grudnia

Wojewoda Wielkopolski wydaje decyzję na czas nieokreślony – zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jako Zespołu Domów: dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób niepełnosprawnych fizycznie i dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

rok 2007

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, uroczyście obchodziło w Wieleniu 150-lecie swojego istnienia

rok 2009

11 października

Na placu Św. Piotra w Rzymie, odbyła się uroczystość kanonizacyjna Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jego Świętobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI włączył do grona świętych Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – apostoła pokoju i zgody narodowej, opiekuna sierot, ubogich, zesłańców, czciciela Matki Najświętszej, tercjarza franciszkańskiego

18-20 listopada

Dom przystąpił do auditu odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o nową normę PN-EN ISO 9001:2009

1 grudnia

Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji – Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, podjął decyzję o przyznaniu, po raz trzeci, certyfikatu dla DPS RM w Wieleniu na kolejne trzy lata

rok 2010

Została zmieniona nazwa placówki z Dom Pomocy Społecznej na Zespół Domów Pomocy Społecznej

rok 2013

22 września

Nasz Dom uroczyście obchodził 80 – lecie istnienia i pracy na rzecz potrzebujących

rok 2016

W Krakowie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. 22 lipca – gościliśmy w naszym Domu liczną grupę młodych pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych. W drodze na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zatrzymali się w naszej gminie

rok 2018

17 czerwca

W naszym mieście odbyły się III Targi Produktu Lokalnego „Z natury najlepsze”, podczas których z rąk Pani Burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk Nagrodę “Drzewo” Burmistrza Wielenia dla Przedsiębiorcy Roku, kategoria – „EKSTRA” odebrała Dyrekcja naszego Domu – Siostra Dyrektor Ewa Pollus i Zastępca Dyrektora Siostra Barbara Borowiak.

Uczesticzymy w obchodach 1050 lat pierwszego na ziemiach polskich, Biskupstwa Poznańskiego. W tym roku obchodzimy też 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.