Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poznaj nas

Association of Friends of Saint Zygmunt Feliński

It is our pleasure to inform you that we have established in Wieleńan Association of Friends of Saint Zygmunt Feliński. We are inspired by a message of hearts open to the needs of other people living next to us. Therefore, our core activity is providing assistance in the fulfilling of the statutory tasks of the Associated Nursing Homes run by the Franciscan Sisters of the Family of Mary in our town.

At the Associated Nursing Homes we have been improving for many years our base and services, so that the Residents and their families can be fully satisfied.Those activities were noted by the local authorities from whom the Franciscan Sisters of the Family of Mary received an award For distinguished service to the town and commune of Wieleń.

Nevertheless, the needs in the area of social care have been growing continuously together with the number of tasks to be fulfilled by the Associated Nursing Homes. Consequently, a need has arisen to show goodwill and open hearts bymeans of accepting new challenges.Our Association provides such a possibility – we are close to those who are ill, who suffer, who are lonely. We are close to those in need.

The Association of Friends of Saint Zygmunt Feliński is a Public Benefit Organization (BFI) (Organizacja Pożytku Publicznego, OPP).

For more information on the Association and its activities click below:

ASK A QUESTION

Contact us

Informacje szczegółowe

KRS 0000487932
NIP 7632127514
REGON 302599374

Association of Friends of Saint Zygmunt Feliński

ul. Staszica 2
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

S. Barbara Borowiak, President of the Management Board

E-mail: stowpsf@wp.pl
Phone +48 67 25 62 199
Fax: 67 25 61 073

Dołącz do nas!

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Do celów naszego Stowarzyszenia należy wspieranie zadań statutowych i stała współpraca z ZDPS, pomoc materialna i duchowa ludziom cierpiącym oraz działalność charytatywna. Te cele realizujemy poprzez działanie na rzecz osób chorych i cierpiących, pomoc społeczną, ochronę ludzi niepełnosprawnych czy pozyskiwanie wolontariuszy. Jeśli nasze idee są bliskie także Twemu sercu – zapraszamy do wstąpienia w szereg członków Stowarzyszenia „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego” działającego przy Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu. Formularz członkostwa można pobrać poniżej.

Make a donation

Request for support

Members of the Association of Friends of Saint Zygmunt Szczęsny Feliński want to actively involve themselves in assisting the Nursing Homes in the process of developing the rehabilitation and leisure base for the Residents. If you would like to support our efforts with a donation, please use this bank account number: 76 1240 3709 1111 0010 5529 4822
May the gratitude of the Residents, the Management of the Associated Nursing Homes, and the President and the Members of the Association be a reward for your participation in giving joy to those in need. A helping hand extended today to another person may tomorrowbe needed by us.

Wspieraj dobro

Pliki do pobrania

Potrzeby w zakresie opieki społecznej ciągle rosną. Zachęcamy Państwa do współuczestniczenia w tym dziele poprzez pomoc finansową, rzeczową lub przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.

Pobierz formularz wpłaty i wesprzyj działania Stowarzyszenia.

Pobierz formularz przelewu na rzecz Stowarzyszenia “Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego”:

Pobierz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego”:

Zapraszamy na coroczny piknik!

Family Picnics in Wieleń

Jeśli chcesz poznać nas osobiście – przyjedź na coroczny Piknik Rodzinny, który organizują nasi Mieszkańcy!

„Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do ojca, matki, braci, sióstr … ale także do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i rodziny mieszkańców Zespołu Domów. Istotą tego projektu jest pogłębienie istniejących więzi między mieszkańcami, siostrami, pracownikami i terapeutami, bo to jest Dom, a w nim Rodzina. Chodzi o utrzymywanie i pielęgnowanie naturalnych więzi poprzez odwiedziny i wspólne atrakcyjne spędzenie czasu w kręgu najbliższych, wzmocnienie poczucia własnej wartości Mieszkańców a także integrację z lokalnym środowiskiem seniorów. Zaangażowanie Mieszkańców w proces przygotowania i przebiegu Pikniku sprawia, że czują się potrzebni, docenieni i dumni ze swoich osiągnięć. Różnorodność form oferowanych uczestnikom Pikniku sprawia, że każdy może aktywnie spędzić czas, włączyć się w realizowany program. Tym samym Piknik jest platformą wymiany pomysłów, doświadczeń i prezentacją osiągnięć mieszkańców. Forma ta przeznaczona jest dla kilkuset odbiorców co podkreśla nie tylko zasięg, ale przede wszystkim rangę spotkań, ich wpływ na dobre samopoczucie Mieszkańców i ich rodzin oraz integrację z lokalnym środowiskiem.”

S. Ewa Pollus „Integracja, współpraca, zrozumienia”, „Kronika Wielkopolski” Nr 2 (158) Poznań 2016