Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poznaj nas

Stowarzyszenie "Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego"

Zespół Domów od lat doskonali swoją bazę i usługi, tak aby Mieszkańcy i Ich Rodziny mogli być usatysfakcjonowani. Działalność ta została dostrzeżona przez lokalny Samorząd, który nadał Siostrom Zakonnym tytuł „Zasłużone dla Miasta i Gminy Wieleń”.

Jednak potrzeby w zakresie opieki społecznej ciągle rosną i zadania, które ma do wykonania ZDPS ustawicznie się rozszerzają, stąd też istnieje konieczność podejmowania nowych wyzwań z dobrej woli i serca. Dlatego 25 lipca 2013 roku powołano do istnienia Stowarzyszenie „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego”, które stwarza nam taką szansę. Istotą naszej działalności jest kierowanie się przesłaniem otwartego serca na potrzeby drugiego człowieka żyjącego obok nas. Poprzez realizację zadań statutowych chcemy być blisko osoby chorej, cierpiącej czy samotnej.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego” jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Zapraszamy

Kontakt

Informacje szczegółowe

KRS 0000487932
NIP 7632127514
REGON 302599374

Stowarzyszenie „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego"

ul. Staszica 2
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

S. Barbara Koreń, Prezes Zarządu

E-mail: stowpsf@wp.pl
Telefon +48 67 25 62 199 do godz. 15.00
Fax: 67 25 61 073

Dołącz do nas!

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Do celów naszego Stowarzyszenia należy wspieranie zadań statutowych i stała współpraca z ZDPS, pomoc materialna i duchowa ludziom cierpiącym oraz działalność charytatywna. Te cele realizujemy poprzez działanie na rzecz osób chorych i cierpiących, pomoc społeczną, ochronę ludzi niepełnosprawnych czy pozyskiwanie wolontariuszy. Jeśli nasze idee są bliskie także Twemu sercu – zapraszamy do wstąpienia w szereg członków Stowarzyszenia „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego” działającego przy Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu. Formularz członkostwa można pobrać poniżej.

Zbieramy darowizny

Aktualny cel

Nasze towarzyszenie pragnie aktywnie pomagać Zespołowi Domów Pomocy Społecznej w rozwoju bazy rehabilitacyjno-rekreacyjnej przeznaczonej dla Mieszkańców Domu. Naszym aktualnym celem jest zgromadzenie środków finansowych na rozbudowę urządzeń do tzw. “siłowni pod chmurką”, w parku okalającym ZDPS. Bardzo prosimy o pomoc finansową na ten cel. Darowiznę można przekazać na konto Stowarzyszenia: 61 1020 3844 0000 1502 0281 3442
Wdzięczność Mieszkańców, Dyrekcji ZDPS oraz Stowarzyszenia niech stanowi dla Państwa – Darczyńców podziękowanie za udział w przysporzeniu radości osobom potrzebującym! Podana dziś ręka drugiemu człowiekowi – jutro może być pomocna nam samym.

Wspieraj dobro

Pliki do pobrania

Potrzeby w zakresie opieki społecznej ciągle rosną. Zachęcamy Państwa do współuczestniczenia w tym dziele poprzez pomoc finansową, rzeczową lub przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.

Pobierz formularz wpłaty i wesprzyj działania Stowarzyszenia.

Pobierz formularz przelewu na rzecz Stowarzyszenia “Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego”:

Pobierz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego”:

Zapraszamy na coroczny piknik!

Pikniki Rodzinne w Wieleniu

Jeśli chcesz poznać nas osobiście – przyjedź na coroczny Piknik Rodzinny, który organizują nasi Mieszkańcy!

„Rodzina od początku do końca jest najlepszym miejscem stabilizacji, bezpieczeństwa i wsparcia. Ta rodzina to nie tylko tradycyjne odniesienie do ojca, matki, braci, sióstr … ale także do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i rodziny mieszkańców Zespołu Domów. Istotą tego projektu jest pogłębienie istniejących więzi między mieszkańcami, siostrami, pracownikami i terapeutami, bo to jest Dom, a w nim Rodzina. Chodzi o utrzymywanie i pielęgnowanie naturalnych więzi poprzez odwiedziny i wspólne atrakcyjne spędzenie czasu w kręgu najbliższych, wzmocnienie poczucia własnej wartości Mieszkańców a także integrację z lokalnym środowiskiem seniorów. Zaangażowanie Mieszkańców w proces przygotowania i przebiegu Pikniku sprawia, że czują się potrzebni, docenieni i dumni ze swoich osiągnięć. Różnorodność form oferowanych uczestnikom Pikniku sprawia, że każdy może aktywnie spędzić czas, włączyć się w realizowany program. Tym samym Piknik jest platformą wymiany pomysłów, doświadczeń i prezentacją osiągnięć mieszkańców. Forma ta przeznaczona jest dla kilkuset odbiorców co podkreśla nie tylko zasięg, ale przede wszystkim rangę spotkań, ich wpływ na dobre samopoczucie Mieszkańców i ich rodzin oraz integrację z lokalnym środowiskiem.”

S. Ewa Pollus „Integracja, współpraca, zrozumienia”, „Kronika Wielkopolski” Nr 2 (158) Poznań 2016