Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zebranie Samorządu Mieszkańców

31 marca w Świetlicy Głównej odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze za rok 2015 z udziałem Kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, Rady Samorządu Mieszkańców, Psychologa oraz przybyłych Domowników. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w roku 2015 i podziękowała wszystkim członkom za owocną współpracę. Szczególne podziękowanie skierowała do Pani Justyny Łukaszewskiej, która przyjęła funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady w związku z rezygnacją z tego stanowiska Pana Artura Marciniaka.
Podczas wyborów uzupełniających, które miały miejsce w drugiej części zebrania większością głosów powołano brakującego członka Rady. Została nim Pani Anita Antczak – Mogilnicka, którą do grona przedstawicieli Samorządu przyjęto z wielkim entuzjazmem.
Przed zakończeniem spotkania był czas na wolne głosy i wnioski, jednak nikt takich nie zgłosił.

IWONA ZAGOZDON-SZMYT

KOMUNIKAT

W związku z szybkim wzrostem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem oraz sezonem zachorowań na grypę dyrekcja Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu wprowadza zakaz odwiedzin mieszkańców we wszystkich oddziałach domu!

W przypadku ciężkiego stanu mieszkańca dopuszczalna jest wizyta tylko jednej ZDROWEJ osoby.

Zakaz odwiedzin obowiązuje od 25. września 2020r. do odwołania.