Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zebranie Samorządu Mieszkańców

31 marca w Świetlicy Głównej odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze za rok 2015 z udziałem Kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, Rady Samorządu Mieszkańców, Psychologa oraz przybyłych Domowników. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w roku 2015 i podziękowała wszystkim członkom za owocną współpracę. Szczególne podziękowanie skierowała do Pani Justyny Łukaszewskiej, która przyjęła funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady w związku z rezygnacją z tego stanowiska Pana Artura Marciniaka.
Podczas wyborów uzupełniających, które miały miejsce w drugiej części zebrania większością głosów powołano brakującego członka Rady. Została nim Pani Anita Antczak – Mogilnicka, którą do grona przedstawicieli Samorządu przyjęto z wielkim entuzjazmem.
Przed zakończeniem spotkania był czas na wolne głosy i wnioski, jednak nikt takich nie zgłosił.

IWONA ZAGOZDON-SZMYT