Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencja „Kształcenie do pracy socjalnej w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych i przemian społecznych w województwie wielkopolskim”

  20 kwietnia 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyła się konferencja pt. „Kształcenie do pracy socjalnej w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych i przemian społecznych w województwie Wielkopolskim”. W spotkaniu wzięła udział delegacja z naszego Zespołu Domów Pomocy Społecznej. Konferencja ta stała się równocześnie okazją do uczczenia 50-lecia kształcenia pracowników socjalnych w Poznaniu oraz 10-lecia istnienia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.
  Uroczystego otwarcia spotkania i przywitania zebranych gości dokonała Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Następnie wystąpił gość honorowy – p. Günter Famulla – przedstawiciel Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego z Dolnej Saksonii, który podzielił się z gronem słuchaczy swoim doświadczeniem z pracy w sektorze pomocy społecznej na terenie Dolnej Saksonii.
  Konferencja stała się też okazją do uroczystego podpisania dwóch dokumentów: Komunikatu ze spotkania Pani Marzeny Wodzińskiej z Panem Günterem Famulla oraz Listu Intencyjnego dotyczącego utworzenia i prowadzenia Polsko – Niemieckiego Centrum Kompetencyjnego Opieki nad Osobami Starszymi.
  Pani Marzena Wodzińska podkreśliła fakt, że jest to pierwszy takiego rodzaju projekt w Polsce, którego głównym celem jest utworzenie europejskiego, dwustronnego sytemu kształcenia pracowników socjalnych, uznawanego zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Projekt ten zdaje się być odpowiedzią na zmiany demograficzne zachodzące w Europie.
  Liczne grono słuchaczy wysłuchało wystąpień kolejnych prelegentów w osobach: Pani Aleksandry Kowalskiej – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Pani Justyny Dutkiewicz – Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Pani dr Kazimiery Król z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Pani prof. dr hab. Anny Kotlarskiej – Michalskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pani Marii Krupeckiej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz p. Renaty Dobrzyńskiej – Kierownika kursów zawodowych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.
  Prelegenci w swych wystąpieniach poruszyli między innymi kwestie dotyczące: pracy socjalnej w polityce społecznej w województwie wielkopolskim, tradycji kształcenia pracowników socjalnych w Poznaniu (lata 1966-2016); współczesnych problemów społecznych będących ważnym wyzwaniem dla zmian w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce, profilu współczesnego pracownika socjalnego, wyzwań cywilizacyjnych dla współczesnej pracy socjalnej i perspektyw rozwoju kariery zawodowej pracowników socjalnych.
  W godzinach popołudniowych, na zakończenie spotkania, każdy z uczestników mógł złożyć pamiątkowy wpis w wystawionej Księdze Pamiątkowej 10-lecia Kolegium Pracowników służb Społecznych w Poznaniu.

S. KATARZYNA PIĄTKOWSKA