Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

“Witaj wiosenko” w Szamotułach

Dnia 15 kwietnia wczesnym rankiem Mieszkańcy wraz z opiekunami gościnnie wyruszyli do Szamotuł, gdzie siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą wiele dzieł: Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Przedszkole niepubliczne im. Świętego Zygmunta Felińskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielnia Socjalna „Talent” oraz Dom Dziennego Pobytu. Cel naszego wyjazdu to prezentacja przedstawienia „Witaj wiosenko” oraz wspólna integracja. Kiedy dotarliśmy na miejsce przyjęto nas z otwartymi ramionami, oprowadzono po placówce i pokrótce dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu tego miejsca. Nasze przedstawienie prezentowaliśmy w świetlicy, która została wypełniona po same brzegi. Publiczność była bardzo zróżnicowana wiekowo od przedszkolaka do seniora. Podczas występu dało się zauważyć, że najmłodsi uczestnicy byli bardzo zafascynowani naszymi aktorami oraz scenerią. Nastrojowe wiosenne piosenki powodowały, że zaciekawienie widowiskiem nie malało. Słodkie uśmiechy, radosne opowieści oraz gromkie brawa są z pewnością dowodem bardzo dobrej zabawy, która wyzwoliła pozytywne uczucia wśród uczestników.

Kolejne minuty naszego spotkania upłynęły na wspólnych zabawach integracyjno – ruchowych, które miały na celu pobudzenie kreatywności i umiejętności zarówno u dzieci jak i dorosłych. Świetnym wyborem były te zabawy, które w najmłodszych uczestnikach wywołały umiejętności współpracy z innymi oraz wzmogły koordynację. Kolejne zabawy prowadziła już Siostra Weronika, był to kolejny bodziec do nawiązania przyjaznej relacji społecznej w swobodnej formie podczas zabawy i tańca.

Po wspólnych animacjach choreograficznych z seniorami zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Zebrane ponownie siły pozwoliły nam na dalsze rozmowy oraz wyzwoliły we wszystkich uczestnikach pozytywne uczucia, które poprowadziły biesiadujących do wspólnych śpiewów i tańców. Mile będziemy wspominać każdą chwilę tego dnia, każde dobre słowo i serdeczny uśmiech.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się z dobrego serca do tak owocnego spotkania.