Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

W sobotę 13 kwietnia z zastępcą Siostry Dyrektor – S. Barbarą Koreń, Mieszkańcami i pracownikami naszego Domu wybraliśmy się na pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. W pielgrzymce uczestniczyły również Siostry z naszego Zgromadzenia.

Narodowe Sanktuarium św. Józefa jest jedną z najważniejszych świątyń kaliskich. Znajduje się tutaj obraz Świętej Rodziny nazywany również obrazem św. Józefa Kaliskiego. To właśnie tutaj Jan Paweł II zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny. Po drugiej stronie Sanktuarium możemy podziwiać Jego pomnik.

Przed Mszą Św. mogliśmy obejrzeć przedstawienie wykonane przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z Mikstatu. Nie obyło się bez gromkich braw. Następnie wsłuchaliśmy się w Akatyst ku czci św. Józefa w wykonaniu Sióstr. Akatyst to rodzaj hymnu liturgicznego, którego treścią jest pochwała Józefa Oblubieńca, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej.

W dalszej części uczestniczyliśmy w uroczystej koncelebrowanej Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla. We Mszy uczestniczyły Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z całej Polski oraz pielgrzymi.

Biskup Damian Bryl wygłosił kazanie, w którym wskazał, iż „w życiu Kościoła istotne jest Życie sakramentalne i modlitwa, ale modlitwie musi towarzyszyć jałmużna, otwarcie na innych, wsparcie i pomoc…”.

Arcypasterz modlił się z nami abyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale też o innych i wychodzili ku innym i pełnili służbę wobec nich. Biskup również w pięknych słowach podziękował Siostrom za okazywaną miłość oraz za świadectwo troski o innych w wielu mniejszych m.in. w domach pomocy społecznej. Kaliski Biskup prosił wiernych, aby podejmując swoje zadania zawsze prosili Pana Boga o błogosławieństwo. Przekonywał również, iż Jezus ma moc przeprowadzić człowieka przez każde trudne doświadczenie.

Po Eucharystii w Kaplicy Cudownego obrazu Św. Józefa w obecności biskupów rodzina i dzieci zawierzyły siebie Św. Józefowi, a Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zawierzyły Mu całą wspólnotę.

Po zakończonej Mszy Św. wszyscy udaliśmy się na poczęstunek zorganizowany w Domu Pielgrzyma Św. Józefa, aby później wyruszyć w drogę do Domu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze na lody i frytki do słynnego McDonalda.

Zmęczeni podróżą, ale szczęśliwi, pokrzepieni wiarą i modlitwą udaliśmy się do naszych Domów. Dziękujemy za możliwość skorzystania z tak uroczystego wydarzenia.

Niech Święty Józef ma nas w swojej opiece.