Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony po raz pierwszy w 1992 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to święto, podczas którego skupiamy się na osobach chorych i cierpiących. Wyrażamy w ten dzień solidarność, empatię i wsparcie dla tych, którzy zmagają się z różnymi schorzeniami fizycznymi, psychicznymi czy emocjonalnymi.

Tegoroczny Światowy XXXII Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Papież Franciszek w swoim Orędziu przypomina, że „Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski”.

Mieszkańcy i pracownicy z zaangażowaniem uczestniczyli w Eucharystii: czytali Słowo Boże, modlitwę wiernych i wraz z komentarzem nieśli do ołtarza dary ofiarne. Zebrani Mieszkańcy i wieleńscy parafianie przyjęli z rąk kapłana Sakrament Chorych. To głębokie, religijne przeżycie umocniło nas i dodało nam sił w pokonywaniu trudności dnia codziennego.

Msza Święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem. Pokrzepieni i radośni udaliśmy się do naszych domów, dalej zmagać się z wszelkimi czekającymi nas zdarzeniami.