Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa zwana jest również Popielcem. Tego dnia w Kościele katolickim rozpoczyna się 40-dniowy okres Wielkiego Postu.

W naszym Domu tego dnia rozpoczęliśmy również Rekolekcje Wielkopostne, w których przewodniczy nam Ojciec Michał Nowak, franciszkanin z Gdyni. Mieszkańcy, pracownicy i Siostry tego dnia włączyli się w Liturgię Słowa oraz czytali modlitwę wiernych. Ojciec Michał kazanie rozpoczął pieśnią o spotkaniu nieoczekiwanym z Bogiem przygrywając na gitarze.

W swojej nauce wspomniał o istocie wiary i bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. Ludzie często kochają za coś: za piękne oczy, za bogactwo itp. Tymczasem Bóg nie stawia warunków. Ojciec rekolekcjonista podkreślił, że „ważne jest okazywanie miłości, lecz gdy pojawia się, „ale”, słowo „kocham” traci moc”. Podobnie jest z wiarą „błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”.

Po kazaniu wszyscy uczestnicy mszy św. mieli symbolicznie posypane głowy popiołem. W tym samym czasie Ksiądz Kapelan odwiedził również Mieszkańców i personel na oddziałach, którzy nie mogli uczestniczyć we mszy w kaplicy.

Tradycja posypywania głowy popiołem podkreśla w ten sposób związek pomiędzy pokutą wiernych, a męką i śmiercią Chrystusa. Kapłan w czasie tej czynności wypowiada słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Obrzęd ten ma za zadanie przypomnieć, że życie ziemskie mija, a silna wiara i wyrzeczenia pomagają osiągnąć życie wieczne.

Nasyceni Słowem Bożym Mieszkańcy wrócili do swoich pokojów, aby już po obiedzie spotkać się z Jezusem ukrytym w Monstrancji i otrzymać z rąk Ojca Michała Błogosławieństwo na cały okres oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa.