Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie z Lokalnymi Liderami

„Tam, gdzie się działa z Bogiem i dla Boga,
Wszystko służy nie tylko ku zbawieniu osobistemu,
Ale też i ku budowaniu wiernych,
A więc i ku chwale Bożej”

Św. Zygmunt Feliński

Pod hasłem „Sukces znaleźć można po słowie wysiłek….” odbyło się doroczne spotkanie Burmistrza Wielenia z Lokalnymi Liderami. Z Siostrą Przełożoną zostałyśmy zaproszone do Hali Widowiskowo-Sportowej na tę uroczystość, na której Pani Burmistrz Elżbieta Rybarczyk dziękowała wszystkim, którzy w ubiegłym roku podjęli inicjatywy na niwie kultury. Na ręce Siostry Przełożonej Pani Burmistrz złożyła serdeczne podziękowanie za organizację koncertu w wykonaniu artystów scen warszawskich z okazji 200. rocznicy urodzin Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego „Mówiono o Nim, że przegrał”, który odbył się w wieleńskim kościele parafialnym i zgromadził wielu Mieszkańców miasta. Pani Burmistrz złożyła jednocześnie wszystkim Liderom Ziemi Wieleńskiej życzenia dalszych owocnych sukcesów w podejmowaniu kolejnych organizacji wydarzeń kulturalnych i wielu innych na rzecz naszej małej społeczności. Spotkanie zakończył występ artystyczny w wykonaniu zespołu „Pedagogiczne Ciało”

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus