Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wielki Post

„Krzyż
jest tajemnicą
jak każda miłość
zbyt trudną by ją zrozumieć
Krzyż
jest   mądrością
jak każda prawda
zbyt wielką
by się jej nauczyć
Krzyż
jest darem
bolesnym prezentem
od niezmiennie
kochającego Ojca
dla niepoprawnego dziecka”

I znowu przed nami niezwykle refleksyjny i jakże ważny dla każdego Katolika okres – Wielki Post. Wielki Post, o którym Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: „Post jest wartościową praktyką ascetyczną, duchową bronią w walce z wszelkim możliwym nieuporządkowanym przywiązaniem do nas samych. Dobrowolna rezygnacja z przyjemności, jaką jest jedzenie, i z innych dóbr materialnych pomaga uczniowi Chrystusa panować nad innymi rodzajami głodu osłabionej grzechem pierworodnym natury, którego negatywne skutki odbijają się na całej osobowości człowieka.”

Uczmy się zatem w tym szczególnym czasie ciągle na nowo Krzyża, o którym tak pięknie pisała zamojska katechetka i ceniona, wyżej cytowana poetka Alina Dorota Paul.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus