Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjmij Go Panie do Twojej chwały…

Przyjmij Go Panie do Twojej chwały, gdzie będzie mógł wielbić Cię i chwalić na wieki.

W sobotę 31 grudnia przed południem, w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich odszedł do Pana emerytowany Papież Benedykt XVI.

Urząd Papieża objął po zmarłym Janie Pawle II w drugim dniu konklawe – 19 kwietnia 2005 roku, a już w roku 2013 – w wieku 86 lat ze względu na stan zdrowia podjął historyczną wręcz i z pewnością niezwykle trudną decyzję, rezygnując z niego. Zamieszkał wtedy we wspomnianym klasztorze. Dla naszego Zgromadzenia niezmiernie ważnym momentem Pontyfikatu Papieża Benedykta XVI była kanonizacja Błogosławionego Zygmunta Felińskiego. 11 października 2009 roku to właśnie Benedykt XVI ogłosił Go Świętym, a my z wielkim wzruszeniem uczestniczyłyśmy w tej uroczystości. Dziś pragniemy pożegnać zmarłego Papieża, którego troska o losy Kościoła była najważniejszą sprawą Jego życia. Wieloletni podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Arcybiskup Tadeusz Wojda tak powiedział:

„Był to jeden z najbardziej światłych umysłów naszej epoki, a przy tym wielkiej pokory i jednocześnie nieprawdopodobnej dobroci dla innych, bardzo naturalny w kontaktach międzyludzkich. Nieraz spotykałem go w okolicach Watykanu. Mimo natłoku obowiązków zatrzymywał się, uśmiechał, zapytał o pracę. Nigdy nie miało się wrażenia, że naprzeciwko stoi kardynał czy, tym bardziej później, papież. Jego prostota czasem wręcz człowieka onieśmielała.”

Żegnając go tu na ziemi prosimy – błogosław nam z okna Domu Boga Ojca.

S. Ewa Pollus