Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otwarcie Nowego Miasta

Zespół Domów Pomocy Społecznej jest częścią społeczności lokalnej Wielenia. W sobotę 19 sierpnia uroczyście otwarto zmodernizowane Nowe Miasto. Jedną z najważniejszych i najbardziej widocznych zmian jest powstanie nowego targowiska. Mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionej płyty rynku, hal targowych i przestrzeni rekreacyjnej.
Oprócz tego przebudowana została ulica Nowe Miasto oraz płyta rynku. Rewalitalizacja ma być początkiem modernizacji innych przestrzeni miasta.

Pani Burmistrz podkreśla, że najważniejszym założeniem tego projektu było stworzenie nowej infrastruktury. Realizacja tego projektu udała się władzom Wielenia dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyrekcja Zespołu Domów Pomocy Społecznej gratuluje Pani Burmistrz Elżbiecie Rybarczyk wytrwałości i realizacji założonego celu jakim jest ta niewątpliwie udana rewalitalizacja Nowego Miasta.