Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odwiedziny Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

21 grudnia odwiedził nasz Dom Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Pan Łukasz Krysztofiak. Pan Dyrektor pragnąc poznać realia, w jakich przebywają nasi Mieszkańcy odwiedził ich w pokojach i złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zaś Mieszkańcom Siostrom i Pracownikom, do których nie mógł dotrzeć, złożył życzenia na ręce Siostry Dyrektor. Wyraził jednocześnie swoje uznanie za wkład włożony w zapewnienie bardzo dobrych warunków mieszkalnych i bytowych, ale też w opiekę, jaką nasi Mieszkańcy są otoczeni. My raz jeszcze składamy Panu Dyrektorowi serdeczne życzenia: Radosnych i Błogosławionych Świąt.

DYREKTOR S. EWA POLLUS