Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SPOTKANIE OPŁATKOWE

  22 grudnia w głównej świetlicy odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Dyrekcji i Księdza Kapelana z Siostrami, Mieszkańcami i Pracownikami Domu. W tym roku zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Burmistrz Elżbieta Rybarczyk wraz ze swoim Zastępcą Panem Janem Graczykiem. Goście dzieląc się z nami opłatkiem złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wspólna kolęda i wzajemne składanie sobie życzeń wprowadziła uczestników spotkania w radosny klimat oczekiwania na przyjście Dzieciątka.

DYREKTOR S. EWA POLLUS