Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obchody roku Św. Zygmunta Felińskiego – uroczystości w Warszawie

„Miłość Ojczyzny jest uczuciem równie wrodzonym i mimowolnym jak miłość rodziców, i nikogo nie można za nią winić. Nie jest winą Polaków, że mając świetną i bogatą historyczną przeszłość, wzdychają do niej i dążą do odzyskania utraconej niepodległości. […] Tego gorącego patriotyzmu nie można Polakom poczytywać za zbrodnię, […] a prób odzyskania niepodległości, powtarzających się od stu lat, Rosjanie nie mają prawa potępiać. Losy narodów są w ręku Boga i jeśli godzina przez Opatrzność do wyzwolenia Polski przeznaczona już wybiła, opór Waszej Cesarskiej Mości nie przeszkodzi wykonaniu Pańskiego wyroku, jak opór faraona nie przeszkodził wyzwoleniu Żydów, gdyż plagi są zawsze w ręku Boga”.

Słowa te w przededniu swego uwięzienia Św. Zygmunt Feliński potrafił powiedzieć w twarz rosyjskiemu oprawcy.

Tak niedawno zainaugurowaliśmy rok naszego Świętego Założyciela z okazji 200 rocznicy Jego Urodzin, a już tylko nieco ponad 4 miesiące dzielą nas od tej niezwykłej daty. W związku z tym, już dzisiaj – 14 czerwca – w kościele Św. Augustyna w Warszawie usłyszeć będzie można prawykonanie utworu “Mówiono o Nim, że przegrał…”

Natomiast 15 czerwca, w Domu Generalnym w Warszawie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się konferencja: “Święty abp Zygmunt Szczęsny Feliński – patriota, sybirak, metropolita warszawski” O szczegółach obchodów tej pięknej uroczystości informują plakaty, które ośmielam się Państwu przedstawić poniżej i z całego serca zachęcić do zapoznania się z nimi, a może nawet śledzenia ich za pośrednictwem mediów.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus

Do pobrania: