Nawróć swoje serce…

  Włączmy nasze ludzkie miłości w tę jedną, jedyną miłość – Bożą. Inaczej z naszych ludzkich miłości zostanie tylko popiół…

Dyrektor ZDPS.RM
S. Ewa Pollus