Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Myśląc ojczyzna…

Karol WOJTYŁA

MYŚLĄC OJCZYZNA …

Ojczyzna – kiedy myślę –
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam…
gdy myślę Ojczyzna –
by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż,
jak go pomnożyć,
jak poszerzyć tę przestrzeń,
którą wypełnia…

Z okazji Święta Niepodległości, zwłaszcza na tle ostatnich zdarzeń, szczególne życzenia kierujemy w stronę wszystkich, którym los Ojczyzny nie jest obojętny.