Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Miłość i miłosierdzie

  16 kwietnia, Mieszkańcy Domu wraz z opiekunami wybrali się do kina, aby obejrzeć film fabularny pt: ”Miłość i miłosierdzie”
  Film ten, to dokument mówiący o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej, ogłoszonej Świętą przez Papieża Jana Pawła II. Przedstawia on wiele faktów, dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia – kultu znanego na całym świecie. Jednak to Siostra Faustyna dostąpiła tej ogromnej łaski i naprawdę widziała Jezusa, który pragnął przypominać ludziom o Nieskończonym Miłosierdziu Boga. Żyjemy w trudnych czasach, kiedy Boże Przykazania spychane są na ostatni plan . . .
  Dwie godziny spędzone przed ekranem na tak wymownym filmie uświadomiły nam, że w życiu należy kierować się miłością i darzyć wszystkich miłosierdziem, aby samemu tego miłosierdzia dostępować każdego dnia.
  W czasie Wielkiego Tygodnia, film przypominający o tym, byśmy nie oceniali innych, to przepiękny dar umacniający nas w wierze, że Bóg kocha wszystkich i jest Nieskończenie Dobry.

WIOLETTA NOWAK