Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zebranie Samorządu Mieszkańców

  04.04.2019 r. w naszym Zespole Domów, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Samorządu Mieszkańców. W zebraniu, które rozpoczęła Pani Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego i przedstawiła porządek spotkania, wzięli udział przedstawiciele Mieszkańców wszystkich czterech typów domu, przedstawiciele Samorządu oraz pracownicy socjalni i terapeuci zajęciowi.
  W pierwszej części spotkania, Pani Justyna Łukaszewska zastępca Przewodniczącej Samorządu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018
  Wobec faktu, że z funkcji Przewodniczącej Rady zrezygnowała Pani Teresa Tarczyńska przystąpiono do wyboru nowego kandydata na to stanowisko. Przeważającą liczbę głosów zdobyła Pani Barbara Stelmaszewska, która odtąd pełnić będzie tę funkcję.
  Szeregi Rady Samorządu Mieszkańców zasiliła również Pani Małgorzata Susfał, zastępując Mieszkankę, która opuściła naszą placówkę w związku z usamodzielnieniem się. Jako członek rady będzie ona reprezentowała Dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
  Nowa Rada Samorządu została przez Mieszkańców powitana gorącymi brawami, a jej członkowie zobowiązali się do czynnego działania i godnego reprezentowania społeczności naszego Domu.

IWONA ZAGOZDON – SZMYT