Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Miejsce to wybrał Pan…

  „Miejsce to wybrał Pan,
  Aby wysłuchać nas. . . „

  Prawdziwą świątynią Boga jest Chrystus, jednak my – chrześcijanie z szacunkiem traktujemy miejsca, w których możemy się gromadzić, wspólnie modlić, uczestniczyć w Jego Najświętszej Ofierze, a także przechowywać Eucharystię.
  Nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje z Zespołem Domów Pomocy Społecznej, którego Mieszkańcy i nie tylko oni, uczestniczą w mszach świętych i nabożeństwach sprawowanych w kaplicy na jego terenie. Sam budynek kaplicy jest już bardzo stary i właśnie nadeszła chwila jego remontu. To ogromne wyzwanie, bowiem konstrukcje stanowiące jego podstawę wymagają szczególnego traktowania, a to wielka odpowiedzialność dla tych, którzy będą wykonywali wszelkie prace tak konserwatorskie, jak i remontowe. Wszystkich zatem, dla których kaplica, to miejsce szczególnie ważne, proszę o modlitewne wsparcie tej niezwykłej inicjatywy.
  Z głęboką ufnością zwracamy się dziś do Patronki naszej kaplicy – Matki Bożej Częstochowskiej, aby rozpoczynający się właśnie remont otoczyła swoją przemożną opieką i czuwała nad każdym dziełem i nad wszystkimi, którzy będą je wykonywać.

  „Matko potężna na niebie i ziemi
  Ty, co nie gardzisz prośbami naszymi
  Oto Twe dzieci głos wznoszą do Ciebie
  Wspieraj Maryjo, wspieraj nas w potrzebie”

  S. Ewa Pollus
  Dyrektor ZDPS RM Wieleń