Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jeszcze tylko kilka dni i Chrystus znów się narodzi…

 ”Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra”
 Jan Paweł II

 Jeszcze tylko kilka dni i Chrystus znów się narodzi…
 Życzymy z całego serca Wam kochani, ale także sobie, aby narodził się On w nas, aby światłość, która w noc Bożego Narodzenia rozproszyła ciemności betlejemskie, zajaśniała nad całym światem. Życzymy, aby Boża Dziecina błogosławiła wszystkim każdego dnia, darzyła zdrowiem i wszelkimi, potrzebnymi łaskami.

Dyrektor ZDPS RM
S. Ewa Pollus

Zastępca Dyrektora ZDPS RM
S. Barbara Borowiak