Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Happening ziemniaczany

29.09.2022r. Mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni do sąsiadującego Domu Pomocy Społecznej na imprezę pt: ”Happening ziemniaczany”. Motywem przewodnim spotkania były ptaki – te, które odlatują do ciepłych krajów ale też te, które zostają na zimę w Polsce. Obejrzeliśmy prezentację i usłyszeliśmy głosy ptaków, po których musieliśmy te ptaki rozpoznać. Ptaków było siedem: bocian, dzięcioł, żuraw, wróbel, sójka, jaskółka oraz sikorka. Zadaniem siedmiu grup było następnie wylosowanie jednego z wyżej wymienionych ptaków i wykonanie jego rzeźby z ziemniaków. Każda z grup miała na to 30 minut. W nagrodę otrzymaliśmy statuetkę wybranego ptaka – nam przypadł wróbel. Całe wydarzenie odbywało się przy dźwiękach muzyki, a zakończeniem spotkania był słodki poczęstunek oraz – jak zaznaczono w tytule zabawy – pieczony ziemniak.

Dziękujemy za wspaniałą imprezę i do zobaczenia za rok.