Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dzień Pracownika Socjalnego

Tegoroczne obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 24.11.2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Nasz Zespół Domów reprezentowały przedstawicielki czterech typów Domów: Siostra Anna, Siostra Katarzyna, Siostra Edyta i Pani Magdalena…

Uroczyste rozpoczęcie i powitanie uczestników przypadło w udziale Pani Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Marii Krupeckiej oraz Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandrze Kowalskiej. Słowa uznania, szacunku i wdzięczności za trud i poświęcenie w codziennej pracy zostały skierowane do wszystkich zebranych gości z sektoru pracy socjalnej. Słów życzliwości, oraz uznania nie zabrakło również ze strony Wojewody Wielkopolskiego – p. Doroty Kinal.

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem listów gratulacyjnych wyróżnionym i nagrodzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracownikom socjalnym. Następnie wysłuchaliśmy dwóch wykładów: p. Karola Bartkowskiego pt. „Rozmowa z osobą w trudnej sytuacji życiowej” oraz p. Cezarego Miżejewskiego pt. „Usługi podmiotów ekonomii społecznej, a współpraca z lokalnymi samorządami”, Wykłady zmusiły zebranych do refleksji na temat problemów, z jakimi spotykają się pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy.

W dalszej części spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie V Edycji Konkursu Fotograficznego „Wielkopolska Rodzina w Obiektywie” po czym zaprezentowano wyróżnione i nagrodzone prace.

Następnie zaproszono uczestników na mały poczęstunek i krótką przerwę. Zaraz po niej odbył się koncert p. Justyny Szafran, która wykonała kilka utworów ze swojej płyty pt. „Łagodna” oraz piosenek z repertuaru Edith Piaf.

Gromkie oklaski dla wokalistki zakończyły spotkanie, któremu towarzyszyły uśmiech oraz radość.

S. KATARZYNA PIĄTKOWSKA