Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Duchu Święty przyjdź

„Duchu Święty, przyjdź, otwórz serce me, rozpal ducha i we mnie się módl….”

 Św. Zygmunt Feliński

Dokładnie tak, jak zapowiedział Pan Jezus przed Wniebowstąpieniem – 50 dni po Zmartwychwstaniu, na apostołów zgromadzonych w wieczerniku zstąpił Duch Święty. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu “Pięćdziesiątnicą” i jest jednym z trzech największych uroczystości w Roku Liturgicznym, poświęconym trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej. Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po Męce i Śmierci Krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem. Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby Boskiej – Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego. Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego rozkwitu przyrody i z tego właśnie powodu mówimy o niej „Zielone Świątki”

Myślę, że wielu z nas doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie:

„I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

Starajmy się zatem wypełniać każdego dnia, te jakże znamienne słowa…

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus