Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Boże Ciało

„Twoje Serce takie święte
Twoje Serce takie miłosierne
Twoje Serce takie pokorne
Twoje Serce takie samotne
Twoje Serce takie tęskniące
Twoje Serce takie czekające
na nasze nędzne serca”

Tak – Serce czekające na nasze serca… Przed nami kolejny czwartek – czwartek jakże szczególny. Chrystus w procesji Bożego Ciała odwiedzi ulice naszych miast, miasteczek, wiosek. Czy podążymy za Nim? Czy oddamy Mu należną cześć? Czy kolejny raz wyznamy swoją wiarę w Niego? Alina Dorota Paul w tak pięknych słowach przypomniała nam, że Jego Serce czeka na nasze serca…

Jaka zatem będzie odpowiedź na to wołanie?

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus