Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Refleksja

Kiedy staniesz przed Bogiem

kiedy staniesz przed Bogiem
bez samochodu
komputera
pieniędzy
ubrany tylko
w to co duchowe
czy znajdziesz dość wartości
by przykryć nagość duszy
czy przyniesiesz
godziny dobre
pełne okruchów miłości
ziaren służby
westchnień modlitwy
czy będzie w tobie
cisza błogosławionych
radość sprawiedliwych
światło wierzących
zanim staniesz przed Bogiem
pamiętaj
ciężar rzeczy materialnych
osłabia
w wędrówce do Nieba

Alina Dorota Paul