Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawody sportowe

Zawody sportowe – 19 letnia już tradycja w naszym Domu.

Zawody sportowe mają na celu rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej Mieszkańców, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, uczestniczenie w zabawach ruchowych –uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementami podskoku, chwytu oraz toczenia, uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego.

12 września takie właśnie wydarzenie miało miejsce w naszym Domu. Wśród znanych już konkurencji takich jak: wyścigi wózków, rzut woreczkiem do celu, tor przeszkód, przeciąganie liny były dwie nowe konkurencje, które sprawiły nieco trudności naszym zawodnikom. Były to: sztafeta z piłeczkami i załóż kubeczek na słomkę.

Szanowne jury w skład, którego wchodzili członkowie Rady Samorządu bacznie obserwowali zmagania swoich kolegów i koleżanek.
Za tak wielką wolę walki zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami i słodkimi upominkami. Na zakończenie zawodów wszyscy przybyli na to spotkanie zostali poczęstowani domowym ciastem przygotowanym przez naszego domowego piekarza.

Korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych po zakończonych konkurencjach i poczęstunku nasz teren w parku zamienił się w parkiet do tańca. Mieszkańcy słysząc dźwięki skocznej muzyki licznie wyszli na środek, aby potańczyć.