Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie integracyjne w “Strzelnicy”

  W Dębogórze ma miejsce zimowisko osób umysłowo niepełnosprawnych z Warszawy – członków Stowarzyszenia „ DOBRA WOLA ”. Stowarzyszenie to jest organizacją pozarządową, utworzoną na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie, które organizuje wypoczynek dla dzieci niepełnosprawnych zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.
  22 stycznia Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu gościł w swoich progach uczestników wspomnianego wyżej zimowiska.
  W spotkaniu w wieleńskiej „Strzelnicy” udział wzięli również Mieszkańcy Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu oraz wolontariusze z Zespołu Szkół w Wieleniu.
  Na początek, dzieci z Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sosnowej, pod bacznym okiem wychowawczyni – Pani Lucyny Sobków – przedstawiły jasełka. Następnie rozpoczęła się integracyjna zabawa taneczna, podczas której można było się posilić przyniesionymi przez Mieszkańców naszego Domu, pysznymi rogalikami „prosto z pieca”.
  Rozstaliśmy się w sympatycznej atmosferze i z nadzieją, że to spotkanie było pierwszym z wielu, które jeszcze przed nami.
  Szczególne podziękowania składamy Pani Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – Alicji Adamczyk. Już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że Pani Alicja jest wspaniałą organizatorką imprez na terenie naszej gminy i każde spotkanie przygotowane pod jej kierownictwem, kończy się sukcesem.

MAGDALENA ŁUKOMSKA-KORNIEWICZ