Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Rzetelność i zaufanie

Jakość potwierdzona certyfikatami

W 70. rocznicę pobytu Sióstr w Wieleniu, podejmowane przez Dyrekcję ZDPS.RM działania potwierdzone zostały certyfikatami Systemu Zarządzania Jakością ISO oraz IQNet, których uroczyste wręczenie nastąpiło 14.11.2003 r. w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

9.11.2004 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie uhonorowało Zespół Domów brązowym medalem pamiątkowym przyznanym za współpracę oraz za zaangażowanie i stałe doskonalenie, poprzez propagowanie idei jakości i jej realizację podczas wdrażania systemów zarządzania, szkolenia pracowników, certyfikację i uzyskiwanie znaków jakości.

W 2006 roku Zespół Domów przystąpił do auditu odnowienia, w wyniku którego otrzymał po raz drugi Certyfikaty ISO oraz IQNet, ważne do 22.11.2009 roku.

Od 2008r. obowiązuje nowa norma PN-EN ISO 9001:2009, która jest polską wersją Normy Europejskiej EN ISO 9001:2008. Została ona przedrukowana z tłumaczeniem przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersja oficjalna. Członkami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgi, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Od 14.11.2003 roku, Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu posiada nieprzerwanie ważne certyfikaty systemu zarządzania jakością oraz IQNet.

04.12.2015r. ZDPS.RM po raz kolejny uzyskał certyfikaty: systemu zarządzania jakością oraz IQNet, aktualne do 03.12.2018r.

Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dnia 27.12.2017 r. otrzymał certyfikat spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

ISO

jest oficjalną nazwą, a nie skrótem – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization, fr. Organization Internationale de normalization)

IQNet

Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących (International Certyfication Network) obecnie licząca 35 jednostek z 33 krajów wszystkich kontynentów.

„Często trudniej skarby zachować, niż je zdobyć“

Demostenes

Nam Pan Bóg pozwolił utrzymać owoce tego, co zostało zdobyte przed laty dzięki wytężonej pracy wielu. Świadczą o tym przedstawione Państwu kolejne certyfikaty, obowiązujące do 2025 roku. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania na rzecz podopiecznych pozwolą i w następnych latach cieszyć się nie tylko sukcesami, ale również umiejętnością ich utrzymania oraz ciągłego doskonalenia się w tym, co każdego dnia służy bliźniemu.

S. Ewa Pollus
Dyrektor ZDPS RM