Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu 2017
Księga Laureatów (Wielkopolska i Ziema Lubuska)
2018