Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zgodnie z decyzją Siostry Dyrektor dokonano przejścia na nową normę

„Najwyższe kierownictwo podjęło i planuje wiele inicjatyw prowadzących do rozwoju Domu… Stwierdza się, że Dom… skutecznie utrzymuje i doskonali zintegrowany system zarządzania jakością, co umożliwia postawienie wniosku o przyznanie certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009..” – stwierdza auditor wiodący PCBC S.A. w Warszawie Ryszard Komorowski w raporcie z auditu odnowienia, który odbył się w DPS RM 18-20 listopada 2009r. Przygotowanie DPS RM w Wieleniu do tego auditu wymagało dobrego przywództwa, zaangażowania całego personelu i podjęcia skutecznych działań doskonalących, zgodnych z prawem oraz oczekiwaniami Mieszkańców, jak również ich Rodzin.

„Jakość stanowi różnicę”- to nie tylko propagowane tegoroczne hasło w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości, z którym się identyfikujemy, ale i nasza codzienna praktyka.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości