Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

X audyt zewnętrzny

To już dziesiąty raz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie gościło w naszym Domu przeprowadzając audit zewnętrzny. W tym roku jest to audit odnowienia certyfikatu. Certyfikacja systemu zarządzania jakością, w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 jest to działanie trzeciej strony, a więc jednostki niezależnej od DPS RM w Wieleniu i Jego klientów, wskazujące, że opisane procesy – stosowane przez nas na co dzień, są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami realizowanej normy.

Od 2003 r. prowadzimy systematyczne zmiany utrzymując właściwy poziom zgodności między wymaganiami, a codzienną praktyką opartą na oczekiwaniach i potrzebach naszych Mieszkańców i Ich Rodzin. Kluczowe znaczenie dla skuteczności tych działań wynika z korelacji pomiędzy zarządzaniem, a przewodzeniem. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym realizowane przez nas zmiany jest przywództwo, a zarządzanie to konieczny środek uzyskiwania przez naszą organizację systematycznych wyników.

Ciągle poszukujemy lepszych rozwiązań, a jeśli istnieje sposób by zrobić coś lepiej – znajdujemy go, wdrażamy, monitorujemy, oceniamy i dalej udoskonalamy…

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości