Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wiele inicjatyw

Codzienne zarządzanie, do którego Dyrekcja Zespołu Domów przywiązuje wielką wagę łączy się z systemem informującym każdego pracownika, co musi wykonać, aby realizowane usługi służyły jak najlepiej naszym Mieszkańcom – dawały Im poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że są ważni i otaczani troską, aby sprawiały radość i zapewniały potrzeby każdego dnia. Stąd też w raporcie z auditu zewnętrznego – nadzoru mającego miejsce 16-17.10.2014r. auditor wiodący Ryszard Komorowski napisał między innymi: “Najwyższe Kierownictwo podjęło i planuje wiele inicjatyw prowadzących do rozwoju ZDPS Wieleń. Kontynuowane są stałe cykle zajęć … Zaangażowanie … w utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania”.

Tegoroczny audit zewnętrzny jest zwieńczeniem 11 lat współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie potwierdzonej nadanymi i nieprzerwanie wznawianymi certyfikatami ISO i IQNet.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości