Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

W drodze po nowy certyfikat

Sześć lat temu, jakość w miejscu pracy stała się dla nas wyzwaniem. Od tego czasu nieprzerwanie stosujemy w codziennej praktyce wymagania normy ISO. W 2009r., po raz kolejny DPS.RM w Wieleniu zostanie objęty auditem zewnętrznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Warszawa. Tym razem jest to niezwykły audit, gdyż Dom ubiegać się będzie o wznowienie certyfikatu ISO na kolejne trzy lata w oparciu o wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2009.

2009 – to wyjątkowy rok. 11 października odbyły się w Rzymie uroczystości kanonizacyjne Św.Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Założyciela Zakonu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Czerpiąc wzór z naszego Patrona nie ustajemy w ciągłym doskonaleniu siebie i naszego Domu. Służąc drugiemu człowiekowi, każdego dnia budujemy przyjazny i nowoczesny Dom.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości