Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie audytorów wewnętrznych

Wykładowca Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, Pan Grzegorz Podskarbi przeprowadził w naszym Zespole Domów szkolenie audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

7 czerwca 2017 r. podczas uroczystego spotkania w świetlicy ZDPS. RM. Siostra Dyrektor Ewa Pollus dokonała wręczenia certyfikatów ukończenia powyższego szkolenia uczestniczącym w nim naszym pracownikom.

Każda jednostka posiadająca wdrożony system zarządzania jakością powinna mieć kompetentny zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest planowanie, przeprowadzanie auditów wewnętrznych w organizacji oraz sporządzanie raportów z tych auditów. Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania zdobyli umiejętności planowania i przeprowadzenia auditów oraz sporządzania dokumentów w stopniu wystarczającym do samodzielnej realizacji działań auditora wewnętrznego, jak również identyfikowania niezgodności oraz planowania działań korygujących.

Ciągła nauka i doskonalenie wynikają ze zobowiązania do świadczenia dobrych usług w każdej chwili i każdego dnia na nowo. Jakość, to nie dar, ale mozolna praca. To zaś wymaga od nas przede wszystkim samodoskonalenia i poszerzania wiedzy i umiejętności.

Również dzięki własnemu zaangażowaniu, pracownicy Zespołu Domów mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i wiedzy. Uprawnienia auditora wewnętrznego uzyskało dziewiętnaście osób.

Gratulujemy.

Krzysztof Drab – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości