Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nasze atuty

W opinii auditora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie S.A. Ryszarda Komorowskiego atutami DPS RM w Wieleniu są:

– zaangażowanie i wsparcie Kierownictwa DPS w codziennych zadaniach związanych z realizacją i doskonaleniem działań systemowych,

– dobra organizacja pracy,

– stosowana orientacja na mieszkańca od momentu przyjęcia,

– ustawiczna poprawa warunków zamieszkania i infrastruktury,

– wzorowy ład i porządek DPS.

Raport z auditu odnowienia Warszawa 16.11.2006

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości