Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nasza praca to codzienna służba naszemu Mieszkańcowi

System ISO pomógł nam, tak zorganizować Dom, aby jego funkcjonowanie było bardziej klarowne, a poszczególne działania wyraźnie przypisane poszczególnym pracownikom, za których prawidłowość odpowiadają.

Wdrożenie systemu ISO, to w potocznym rozumieniu wielkie sprzątanie organizacji. Funkcjonowanie systemu, to utrzymanie porządku w organizacji.

System zwiększył efektywność podejmowania przez nas działań i zaktywizował pracowników. Posiadamy Księgę Jakości Domu, jako ogólny przewodnik po całej organizacji Domu Pomocy, która może być udostępniana nie tylko klientom zewnętrznym, ale stanowić też ważny dokument dla przyszłych Dyrektorów gwarantując ciągłość usług na tym samym poziomie. Aktualne działania nasze skupiają się na ustawicznym doskonaleniu Domu w oparciu o system ISO. Działania te służą rozwojowi Domu, są fundamentem, na którym wyrastają kolejne, wynikające z wymogów prawa w odniesieniu do świadczonych przez nas usług, dziś już na rynku europejskim. Wdrożony system jest dobrą wizytówką, znaną we wszystkich krajach europejskich, co z pewnością daje renomę i wiarygodność. Jest też niekończącym się procesem zmian, który się “nie zestarzeje”, bo w naszej organizacji jest “żywy” – znany, stosowany, doskonalony i właściwie nadzorowany!

Nasze działania są powtarzalne i gwarantują dobrą jakość za każdym razem, gdyż opierają się na określonych procesach i przyjętych standardach postępowania, które przede wszystkim służą Mieszkańcom.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości