Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komentarz Audytora Wiodącego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie (wrzesień 2003)

Mocne strony systemu zarządzania jakością Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu:

– wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, personelu medycznego, dobra znajomość psychologii ludzi starszych i schorowanych, duże doświadczenie zawodowe gwarantują wysoką jakość świadczonych usług,

– serdeczność, uśmiech, wyrozumiałość i cierpliwość oto cechy, które charakteryzują wszystkich pracowników,

– bardzo dobre warunki bytowe, czystość, porządek, ład, przestrzeganie regulaminu wewnętrznego,

– stosunkowo dobre wyposażenie i bardzo dobre warunki bytowe,

– dobrze wyposażone gabinety lekarskie i rehabilitacyjne,

– dobrze prowadzone zabiegi rehabilitacyjne, angażowanie mieszkańców do wykonywania różnych prac lub zajęć (malowanie, tworzenie różnych wyrobów z prostych materiałów) tworzą dobre warunki do spędzania jesieni życia w przyjemnej i pożytecznej atmosferze,

– tworzenie dobrych warunków do wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy wśród pacjentów Domu Pomocy Społecznej,

– dobrze prowadzona dokumentacja systemu zarządzania jakością,

– stworzenie odpowiednich procedur i instrukcji postępowania dostosowanych do specyfiki Domu Pomocy Społecznej.

mgr inż. Jan Daszewski

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości