Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kolejny raz przystępujemy do audytu zewnętrznego

Kolejny raz przystępujemy do auditu zewnętrznego realizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Tym razem jest to audit zewnętrzny –nadzoru zaplanowany w ostatnim tygodniu listopada. Wdrożony i rozwijany przez nas system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 wymaga ustawicznego monitorowania po to, aby podejmowane działania doskonalące były skuteczne i efektywne. Wszystkie starania ciągle nakierowane są na zadowolenie Mieszkańców i Ich Rodzin. Uśmiech Mieszkańców jest największą nagrodą potwierdzającą, że świadczone przez nas usługi zapewniają poczucie bezpieczeństwa i dają satysfakcję obu stronom. W 2003r. postawiliśmy na jakość, która jak się okazuje po 10 latach otwiera ciągle nowe możliwości i daje coraz to większe perspektywy. Idziemy dalej…

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości