Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jakość szansą na rozwój

Audit zewnętrzny nadzoru II przeprowadzony 19-20.11.2008r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie pozostaje już za nami. Pięcioletnia współpraca z jednostką certyfikującą jaką jest PCBC umożliwia wymianę doświadczeń oraz korzystanie z doradztwa i wsparcia. W Raporcie z auditu zewnętrznego, podpisanego przez auditora wiodącego Ryszarda Komorowskiego, napisano, że w naszym Domu wyróżnić można:

„- usprawnienie działań związanych z przyjęciem mieszkańca do DPS Wieleń,

– brak skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców i ich rodziny.”

W roku 2009, nasza organizacja ubiegać się będzie już po raz trzeci o przedłużenie ważności certyfikatu jakości ISO na kolejne trzy lata. Jakość jest szansą na rozwój, którą rozumiemy jako ciągle doskonalenie świadczonych przez nas usług.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości