Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jakość jest nieograniczona

Prowadzimy opiekę długoterminową i ciągle podnosimy jej jakość w codziennej dbałości o jak najlepsze samopoczucie i relacje z Mieszkańcami niesamodzielnymi. Kto chce, szuka sposobów… stąd też nasze uczestnictwo w programie SENI – System Edukacji Nowoczesnych Instytucji, który naszemu personelowi stworzył kolejną okazję zarówno do podnoszenia kompetencji zawodowych, jak i do doskonalenia umiejętności interpersonalnych. W trzech etapach, ponad 50% kadry bezpośrednio świadczącej usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym przede wszystkim kierujący oddziałami, zostało objęte różnorodnymi szkoleniami na temat opieki, pielęgnacji i budowania dobrych wzajemnych relacji. Te nowe doświadczenia pozwalają na dalsze ubogacanie siebie i naszego otoczenia. Nasza aktywność w programie została uhonorowana przyznanym certyfikatem – System Edukacji Nowoczesnych Instytucji, Toruń 2011.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości