Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„DPS RM skutecznie utrzymuje i doskonali zintegrowany system zarządzania jakością”

Czytamy w raporcie z auditu zewnętrznego – nadzoru przeprowadzonego w naszym Domu 18-19.11,2010r. przez Pana mgr inż. Ryszarda Komorowskiego – audytora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S. A. w Warszawie, „ Na uwagę i słowa najwyższego uznania zasluguje wnikliwe i szybkie reagowanie przez Najwyższe Kierownictwo na wszelkie sygnały pochodzące od Mieszkańców… W wyniku auditu nie spisano niezgodności. Ogólna ocena auditów bardzo dobra…” – to wynik zapisany w ostatnim raporcie.Jasno określone cele realizujemy w codziennej praktyce poprzez własne zaangażowanie i dobrą współpracę w trosce o dobre samopoczucie każdego naszego Mieszkańca.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

KOMUNIKAT

W związku z szybkim wzrostem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem oraz sezonem zachorowań na grypę dyrekcja Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu wprowadza zakaz odwiedzin mieszkańców we wszystkich oddziałach domu!

W przypadku ciężkiego stanu mieszkańca dopuszczalna jest wizyta tylko jednej ZDROWEJ osoby.

Zakaz odwiedzin obowiązuje od 25. września 2020r. do odwołania.