Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dobra organizacja świadczonych usług

Rok 2013 jest szczególny dla funkcjonowania Zgromadzenia. Obchodzono Jubileusz 80 rocznicy powstania Domu i 10 rocznicę uzyskania pierwszego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Czytamy w raporcie z auditu zewnętrznego- nadzoru przeprowadzonego w naszych Domach 26-27.11.2013 r. przez Pana mgr inż.. Ryszarda Komorowskiego – audytora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie: „Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania to mocne strony w badanym systemie.” W wyniku auditu nie spisano niezgodności stwierdzając jednocześnie, że ZDPS.RM w Wieleniu „…skutecznie utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością”. Codzienne starania przekładają się przede wszystkim na wysoką ocenę zadowolenia Mieszkańców z pobytu w Domach w Wieleniu, a to cieszy nas najbardziej.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

KOMUNIKAT

W związku z szybkim wzrostem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem oraz sezonem zachorowań na grypę dyrekcja Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu wprowadza zakaz odwiedzin mieszkańców we wszystkich oddziałach domu!

W przypadku ciężkiego stanu mieszkańca dopuszczalna jest wizyta tylko jednej ZDROWEJ osoby.

Zakaz odwiedzin obowiązuje od 25. września 2020r. do odwołania.