Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dobra organizacja świadczonych usług

Rok 2013 jest szczególny dla funkcjonowania Zgromadzenia. Obchodzono Jubileusz 80 rocznicy powstania Domu i 10 rocznicę uzyskania pierwszego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Czytamy w raporcie z auditu zewnętrznego- nadzoru przeprowadzonego w naszych Domach 26-27.11.2013 r. przez Pana mgr inż.. Ryszarda Komorowskiego – audytora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie: „Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania to mocne strony w badanym systemie.” W wyniku auditu nie spisano niezgodności stwierdzając jednocześnie, że ZDPS.RM w Wieleniu „…skutecznie utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością”. Codzienne starania przekładają się przede wszystkim na wysoką ocenę zadowolenia Mieszkańców z pobytu w Domach w Wieleniu, a to cieszy nas najbardziej.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości