Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ciągłe doskonalimy swoje otoczenie i siebie

Już minęły cztery lata odkąd nasze działania w duchu normy ISO zostały potwierdzone certyfikatami systemu zarządzania jakością i IQNet. Od roku posiadamy wznowione certyfikaty ważne na kolejny okres do 22.11.2009 roku. Praca w oparciu o międzynarodową normę to codzienne wspinanie się po lepsze rozwiązania, to ciągły rozwój. System jakości jest jak schody, które prowadzą coraz wyżej i wyżej, które trzeba systematycznie pokonywać.

Zadania stojące przed nami są na miarę każdego z nas. Przeciwności istnieją zawsze, ale i udogodnienia również, zatem mamy przewagę nad nimi. Wszystko po to, aby Mieszkańcy czuli się w naszym Domu bezpieczni, potrzebni i kochani, ich Rodziny były spokojne o los swoich najbliższych, a my, abyśmy umieli cieszyć się ze wspólnych dokonań i efektów pracy zespołowej.

Kierujemy się przekonaniem, że człowiek najpełniej afirmuje siebie – dając siebie. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, a serce… to przede wszystkim sumienie. Słowa Jana Pawła II -..ostatecznie…. celem pracy: jakiejkolwiek pracy spełnionej przez człowieka – pozostaje zawsze sam człowiek” – jest dla nas codziennym zadaniem. Polityka jakości oparta o przesłanie Arb. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego- Założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, określona przez Dyrekcje naszego Domu pozostaje również w harmonii z tymi słowami.

Audit zewnętrzny-nadzoru, który miał miejsce w listopadzie 2007 roku, kolejny raz wykazał, że w działaniach całego personelu nie znajduje niezgodności, a Dom funkcjonuje na wysokim poziomie spełniając wymagania określone w międzynarodowej normie ISO.

Osiągnięte sukcesy nie usypiają naszej czujności, ale są zobowiązaniem do świadczenia dobrych usług w każdej chwili i każdego dnia na nowo. Jakość to nie dar, ale mozolna praca. To zadanie zaś wymaga od nas przede wszystkim samodyscypliny i samokontroli, a to jest najtrudniejsze, bo wiemy, że jakość pracowników decyduje o jakości usług i odwrotnie – doskonaląc swoje otoczenie, doskonalimy siebie.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości