Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Certyfikat ISO 9001:2009 utrzymany

24-25.10.2016 r. w Zespole Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odbył się kolejny, zewnętrzny audyt nadzoru. Jego przedmiotem było sprawdzenie i ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością po 13 latach od wdrożenia, w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2009, pod kątem stałego spełniania wymagań określonych norm i przepisów prawnych. Tytuł przeprowadzonego audytu to „Sprawdzenie działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjnej i bytowej”.

Audyt ponownie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, przeprowadziła firma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie, która należy do grupy najbardziej renomowanych firm certyfikujących, funkcjonujących na rynku polskim.

Wszystkie obszary działalności w naszym zespole domów zostały zgodnie z programem audytu skontrolowane przez Audytora Wiodącego, Panią dr inż. Joannę Tkaczyk, która stwierdziła efektywne zarządzanie ZDPS.RM z wyraźnym przywództwem Dyrekcji. Ogólna ocena Systemu Zarządzania Jakością wykazała prawidłowe funkcjonowanie Systemu oraz pełne udokumentowanie i utrzymanie zapisów z procesów i procedur funkcjonujących w naszej organizacji. Jak napisała Pani dr inż. Joanna Tkaczyk: “ZDPS.RM prowadzi transparentną strategię z określoną misją i wizją. Świadczy wysoki poziom usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych poprzez stosowanie innowacyjnych metod oraz osobistego zaangażowania całego personelu.”

Pozytywny wynik audytu jest zobowiązaniem do świadczenia dobrych usług w każdej chwili i każdego dnia na nowo. Jakość to nie dar, ale mozolna praca i wymaga od nas wszystkich ogromnej samodyscypliny i samokontroli.

Krzysztof Drab