Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Audyt zewnętrzny nadzoru 2007

W DPS RM audit nadzoru został przeprowadzony w dniach 22-23 listopada 2007 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

PCBC S.A. reprezentował auditor wiodący – Pan Ryszard Komorowski. Nie stwierdzono niezgodności. W raporcie z auditu nadzoru (z dnia 26.11.2007) czytamy między innymi: „Wyróżnić można: zaangażowanie najwyższego kierownictwa, inwestowanie w infrastrukturę przedsiębiorstwa, dobrze prowadzone audity wewnętrzne. …System zarządzania jakością w połączeniu z Waszymi wielkimi sercami czyni Waszą placówkę Domem ciepła i pokoju dla tych, którzy w Was pokładają nadzieję”.

Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji podjął decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu dla naszego domu.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości