Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Audyt zewnętrzny 2015

Każda organizacja musi się rozwijać – to powszechne przekonanie. Jak to zrobić? To trudniejsza materia. Trzynaście lat temu, nasza Dyrekcja postawiła na jakość, dzięki której ZDPS. RM ciągle doskonali swoje usługi, mając na uwadze dobro Mieszkańca i Jego Rodziny.

W dniach 17, 18 i 19 listopada 2015 r. przystąpiliśmy do audytu zewnętrznego odnowienia uzyskanego wcześniej certyfikatu ISO, którego ważność upływa 03 grudnia tego roku. Nasze działania zostały poddane kolejnej zewnętrznej, niezależnej ocenie, która potwierdziła wysoką jakość świadczonych przez nas usług, a przede wszystkim brak niezgodności.

Podczas spotkania zamykającego tegoroczne badania, audytor wiodący PCBC S.A. w Warszawie – Pani Ewa Kokot, podkreśliła duże zaangażowanie Dyrekcji ZDPS. RM w proces doskonalenie wszystkich świadczonych usług zwracając jednocześnie uwagę na czystość pomieszczeń oraz ich estetykę.

Tegoroczne wyniki audytu zewnętrznego dają całemu personelowi Zespołu Domów satysfakcję i przekonanie, że dzięki zaangażowaniu, pracy zespołowej można osiągnąć wysokie wyniki, które przekładają się na radość Mieszkańców, dobrą organizację pracy i pozytywne zewnętrzne opinie. Uznanie naszych Podopiecznych, ich Rodzin oraz innych Klientów jest dla nas najwyższym wyróżnieniem.

Krystyna Heppner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości